Samtalsterapi


Vi erbjuder psykoterapeutiska samtal enskilt hos oss. Vi kan även ha samtalen på annan önskad plats. Samtalen är lösningsfokuserade (KBT), detta innebär att man fokuserar på en lösning snarare än att fastna i analyserandet av problematiken.

Den individuella samtalsterapin vilar på kognitiv psykoterapeutisk- (KPT) eller kognitivbeteendeterapeutisk-grund (KBT). De kognitiva samtalen är alltid korttids- och lösningsinriktade samtal.

Samtalen anpassas individuellt men brukar vara i 45 min/samtal. Kontinuitet är viktig i terapin, därför rekommenderas ett samtal i veckan. Det kan vara svårt att i förväg bestämma tidsperioden i sin helhet, men 10-12 sessioner brukar följas av utvärdering, som följs av avslut eller fortsättning.