Om oss


Vi arbetar med att hjälpa människor på rätt spår - med hopp och framtidstro

Föreningen Framtidståget bildades 1997. Vi är en idéburen och professionell verksamhet med människan i fokus. Vi bedriver psykosocialt arbete och vill bidra till samhällsnytta och vara en kreativ kraft inom behandling och förändringsarbete. 

Våra behandlingsprogram bygger på starkt forskningsstöd. Vi arbetar med metoder som kognitiv beteendeterapi, schematerapi och motiverande samtal och andra evidensbaserade behandlingsmetoder.

Våra terapeuter har grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi. Vi är socionomer, leg. familjeterapeuter, alkohol- och drogterapeuter samt MI-rådgivare. Vi har dessutom särskild språk och kulturkompetens. 

Vi föregår själva med gott exempel och vi bemöter alla lika respektfullt. Hos oss är alla välkomna, oavsett bakgrund. Vi tycker att människor har rätt till flera chanser. Hos oss kan de få det. Framtidståget vill erbjuda alla människor möjligheten att ta makten över sitt liv och sin framtid.

Föreningen Framtidståget är medlem i arbetsgivarförbundet IDEA och Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg Famna. Vi är även medlemmar i lokala och internationella nätverk: ForumSYD nätverk av civilsamhällsorganisationer, som arbetar med Östrapartneskap, Anna Lindh-stiftelsen, och AMSED nätverk (kontoret i Strasbourg, Frankrike).

 

IDEA loggan