Ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar


Har ni svårigheter med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar som använder cannabis eller andra droger?

Framtidståget  har  en öppenvårdsbehandling  med  alkohol-  och drogterapeuter som även har kultur- och språkkompetens och kan hjälpa er. Vi talar flytande arabiska, engelska, franska, grekiska, spanska, svenska och persiska.

Genom  kunskap  och  insikt  om  dig  själv  kan  du  förändra  tankar, känslor  och beteenden. Det kan handla om beteenden som hindrar dig i vardagen. Målet är att hitta nya sätt att handskas med svårigheter. Gemensamt kartlägger vi anknytning och säkerhetsstrategier samt identifierar skydds- och riskfaktorer. Du ges möjlighet till ett annat förhållningssätt till dig själv. Ökade insikter och kunskaper kommer att påverka t.ex. val, ränssättning och ens egenvärde samt ge dig mer inflytande i relationer. Du får verktyg/strategier att förebygga och hantera det svåra du ställs inför i vardagen.

För mer information om öppenvårdsbehandling är ni välkomna att kontakta/besöka oss eller så kan vi besöka er om ni så önskar.