För dig inom socialtjänsten


Vårt motto och mål är att kunna svara upp på era behov som beställare på ett snabbt, flexibelt och professionellt sätt. Vi är öppna för att skräddarsy en lösning som just passar din klient eller familj.

Vi kan ofta samma dag ge ett förslag på insats, efter att du kontaktat oss per telefon hemsidan eller på annat sätt. Vi har ramavtal med de flesta kommuner i Stockholms län. Men det går också alldeles utmärkt att beställa tjänster av oss genom så kallad direktupphandling med omnejd.

Alla våra insatser formuleras enligt BBIC i en genomförandeplan, där behandlingen riktas mot de mål och delmål som ställs upp. Insatserna dokumenteras i ett journalsystem, “infosoc”, inom vilket också mäter vår kvalitet genom formulär både till klienter och beställare. Feedbacken hjälper oss att utveckla vår kvalitet ytterligare.

Dialogen med dig som beställare, där vi kan säkerställa en bra “kompass-inriktning” i arbetet, håller vi som central och mycket viktig.

Då vi har lång och gedigen erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med familjer och ungdomar med blandad etnisk, kulturell religiös tillhörighet, har vår personal spetskompetens i så kallade mångfaldsfrågor,interkulturell kommunikation och hedersproblematik.

Vår personal har en bred språkkompetens och talar bland annat arabiska, farsi, franska och spanska.

Vi bedriver också missbruksbehandling, som är baserad på evidensbaserade metoder och har ett upplägg för individuell behandling i ett åttaveckorsprogram.