EVS i Marocko / EVS in Morocco


-- information in English below --

Föreningen Framtidståget kommer att anordna ett EVS-projekt i Marocko inom ramen för programmet Erasmus+ och söker deltagare för volontärtjänst.

Namn: EVS Caravan

Skickande organisation: Föreningen Framtidståget, Stockholm, Sverige

Mottagande organisation: Train of Future-Larache, Marocko

Aktiviteter: volontärarbete i barnhemmet, äldreomsorg, grundskola, sjukhus, på bondgård, idrottsaktiviteter för barn

Plats: Larache, Marocko

Tid: 15 juni — 15 augusti, 2017

Språk: engelska, man lär sig också arabiska/franska

Deltagare: 4 ungdomar till varje tillfälle, 17-30 år, som är intresserade av att få internationell erfarenhet och arbeta som volontär, och som är nyfikna på marockansk kultur. Inga förkunskaper krävs. Projektet vänder sig till ungdomar med begränsade möjligheter och/eller psykosociala problem.

Kostnader: mat, logi, resekostnader, projektkostnader är subventionerade. 61 euro per person/månad tilldelas i fickpengar.

Sista ansökningsdag: 2 maj 2017

Fyll i Google-formuläret om du vill använda https://goo.gl/forms/kQWl07UnQdxmnMAq1

Kontakta oss

Anas Haouat, projektledare för Medelhavsregionen: tel. 086810584 (kontorsnummer), anas.h@framtidstaget.se;

Yousef Yebari, ordförande och terapeut: 0707584886, yousef.yebari@framtidstaget.seEVS opportunity in Morocco for 2 months!

Name: EVS Caravan

Sending organization: Föreningen Framtidståget, Stockholm, Sweden

Host organization: Train of the Future-Larache, Morocco

Activities: volunteering in the orphanage, elderly care, primary school, hospital, farmhouse, sports activities for children

Location: Larache, Morocco

Time: June 15 - August 15, 2017

Languages: English (+ learn Arabic / French)

Participants: 4 volunteers, 17-30 years, who are interested in getting international experience and work as a volunteer, and who are curious about Moroccan culture. No previous knowledge required. The project is aimed at young people with fewer opportunities and / or psychosocial problems.

Expenses: food, lodging, travel expenses, project costs are covered. 61 euros per person / month awarded in spending money.

Application deadline: May 2, 2017

Fill in the Google form to apply https://goo.gl/forms/kQWl07UnQdxmnMAq1

If you have any questions contact us:

Anas Haouat, project manager for the Mediterranean region: tel. 086810584 (office number), anas.h@framtidstaget.se;

Yousef Yebari, Chairman and therapist: 0707584886, yousef.yebari@framtidstaget.se