Årsmöte 2017


Den 29:e mars hade Framtidståget årsmötet 2017. Till föreningens ordförande på 2 år omvaldes Yousef Yebari. Till vice ordförande på 1 år omvaldes Christian Grsic, ordinarie ledamöter - Sofia Hietala Yebari, Adel Zaoujan och Kristina Morzevska. Till ersättare valdes Anas Haouat och Mustapha Sarii.